Kymenlaakson SOTE-valmistelun periaatteet määritelty

Kymenlaakson sote-valmistelu etenee. Maakunnan SOTE-projektiryhmä on tehnyt esityksen, joka linjaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen periaatteet Kymenlaaksossa. Uudella, maakunnallisella palveluverkolla ja palvelukanavilla vastataan haasteeseen leikata sote-kustannusten kasvua tulevaisuudessa.


Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää maakunta. Maakunnan liikelaitos tuottaa sosiaalipalvelut ja erikoissairaanhoidon palvelut. Julkiset peruspalvelut tuotetaan sote-keskuksissa, jotka ovat liikelaitoksen osakeyhtiöitä. Nämä palvelut ovat valinnanvapauden piirissä ja niitä voivat jatkossa tuottaa myös muut kuin julkinen palveluntuottaja.

Palvelurakenne muuttuu

Sote-uudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset ja nykyaikaiset sosiaali- ja terveyspalvelut järkevillä kustannuksilla. Painopiste siirretään raskaammista kevyempiin ja korjaavasta ennaltaehkäiseviin palveluihin. Perus- ja erikoispalvelujen raja hälvenee, jonka seurauksena peruspalvelujen tarjonta monipuolistuu. Väestö tarvitsee ja käyttää sosiaali- ja terveyspalveluja eri elämäntilanteissa hyvin eri tavoin. Pääosa kuntalaisista (n. 60%) käyttää peruspalveluja satunnaisesti. Laajempi hoidon tai palvelun tarve on n.30%:lla väestöstä, mutta vain kymmenellä prosentilla se on suuri.

Peruspalveluja tarjotaan lähellä asiakasta, mutta myös uusilla tavoilla: asiakkaiden kotona, digitaalisesti tai liikkuvalla yksiköllä. Digitaalisessa palveluympäristössä tuotetaan tietoa, ohjausta, neuvontaa, sähköistä asiointia, virtuaalivastaanottoja ja –käyntejä, etäseurantaa jne. Olennaista ei ole fyysisen toimipisteen sijainti vaan se, missä palvelu annetaan sitä tarvitsevalle asiakkaalle. Se voi sijaita jonkin muun palvelun, kuten päiväkodin, kirjaston tai kauppakeskuksen yhteydessä.

Suoran valinnan palvelut

Suoran valinnan palveluilla tarkoitetaan palveluita, jotka asiakas voi valita itse ilman maakunnan osoitusta tai maakunnan liikelaitoksen tekemää palvelutarpeen arviointia. Nämä palvelut koostuvat erikseen määritellyistä palvelukokonaisuuksista ja ovat lähinnä perustason palveluja. Maakunnan liikelaitos ei voi itse tuottaa suoran valinnan palveluja vaan sen on yhtiöitettävä suoran valinnan palveluihin sisältyvä palvelutoiminta. Palvelujen siirtäminen suoran valinnan piiriin tehdään kahdessa vaiheessa.  Suoran valinnan palveluja tuottavia palveluyksiköitä voivat olla maakunnan osakeyhtiö, muu yhtiö, yhteisö, yhdistys, säätiö tai itsenäinen ammatinharjoittaja.

Suoran valinnan palveluntuotantoa varten Kymenlaakson maakuntaan ehdotetaan perustettavaksi maakunnan liikelaitoksen osakeyhtiö. Kaksi täyden palveluvalikoiman toimipistettä (Kotkassa ja Kouvolassa) tuottavat terveydenhuollon avohoitoa, sosiaalihuollon avopalvelua, perustason terveydenhuollon laitoshoitoa (sairaalahoitoa) sekä suun terveydenhuoltoa. Palveluja viedään myös kotiin ja tuotetaan digitaalisesti. Sairaalapaikoista 115 sijoitetaan Kouvolaan ja 60 Kotkaan.

Suppeamman palveluvalikoiman toimipisteitä on väestökeskittymien mukaisesti ja niiden palveluvalikoiman sisällöt määritellään kevään aikana väestön tarpeen mukaan. Niissä tuotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon avohoitoa ja -palvelua, joita asiakkaat tarvitsevat usein ja ainakin osa asiakkaista myös toistuvasti, jopa päivittäin. Tyypillisiä suppean valikoiman toimipisteen palveluita ovat lääkärin ja hoitajan ajanvaraus- ja kiirevastaanotot. Palveluja viedään myös kotiin ja tuotetaan digitaalisesti.

Erikoistason palvelut liikelaitoksesta

Asiakas saa muut kuin suoran valinnan palvelut sen maakunnan liikelaitokselta, jonka asukas hän on. Palvelun tuottajana toimivalla maakunnan liikelaitoksella on palveluyksikkö, jolla on maakunnan asukkaiden palvelutarpeen edellyttämä määrä toimipisteitä. Liikelaitoksen tuottamia palveluja ovat ensihoito, päivystys, julkista valtaa edellyttävät sosiaalipalvellut sekä erikoissairaanhoito.

Leikkaukset keskitetään Kotkaan

Erikoissairaanhoitoa tuotetaan terveydenhuoltolain ja -asetuksen sekä erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen työnjaon mukaisesti. Se perustuu hoidon tarpeen arvion perusteella laadittuun asiakassuunnitelmaan. Tulevaisuudessa koko erikoissairaanhoito on saman organisaation toimintaa. Kymenlaakson keskussairaalassa toimii ympärivuorokautinen yhteispäivystys ja Pohjois-Kymen sairaalassa yleislääketieteen/akuuttilääketieteen ympärivuorokautinen päivystys. Somaattisen esh:n polikliinisia palveluja tuotetaan sekä Kymenlaakson keskussairaalassa että Pohjois-Kymen sairaalassa väestön palvelutarpeen mukaisin volyymein. Leikkaustoiminta ja osastohoitoa vaativat toimenpiteet toteutetaan Kymenlaakson keskussairaalassa. Sairaalatason somaattisia laitoshoitopaikkoja tullaan edelleen vähentämään.

Psykiatrian, nuorisopsykiatrian ja lastenpsykiatrian osastohoito ja päivystys jatkuu nykyisissä tiloissa. Kouvolassa toimiva päivystys ja virka-aikainen erikoissairaanhoidon toiminta tarjoavat somaattisia tutkimus- ja hoitopalveluita psykiatrisessa osastohoidossa olevien potilaiden tarpeisiin. Aikuisten avohoidon palveluita tuotetaan myös lähipalveluina kunnissa, yhteinen palvelurakenne on suunniteltava uudelleen ottaen huomioon alueen palvelukokonaisuus. Lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikat jatkavat Kotkassa ja Kouvolassa. Keskussairaalan yhteispäivystyksen yhteyteen tuotetaan psykiatrisia päivystyksellisiä palveluita tarvittavassa määrin.

Yhteinen tahtotila löytynyt

Maakunnan  ylin poliittinen johto ja Carean luottamushenkilöjohto linjasivat erikoissairaanhoidon työnjaon perusteet, joiden pohjalta maakunnan sote työryhmä on tarkentanut työnjakoa.  Maakunnan poliittisen linjauksen ja maakunnan sote palvelujen tuottamisen periaatteiden pohjalta sote työryhmä on myös yhteen sovittanut Carean laajennuksen ja peruskorjauksen sekä Ratamo keskuksen investoinnit.

Työryhmät valmistelevat palvelurakennetta

Kymenlaakson sote-palvelujen valmistelutyö jatkuu edelleen kolmessa elämäkaareen perustuvassa kohderyhmässä: Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, Aikuisten palvelut ja Ikääntyneiden palvelut. Viime vuoden aikana kartoitettiin Kymenlaakson palvelujen nykytila. Parhaillaan suunnitellaan tulevaisuuden palvelujen tuottamisen rakenne. Työryhmät kuvaavat keskeiset asiakasprosessinsa huomioiden eri asiakasryhmien erilaiset palvelutarpeet. Prosessityöskentelyn ensimmäinen vaihe toteutetaan huhtikuun loppuun mennessä.


Lisätiedot:


Sote-projektijohtaja Annikki Niiranen, puh. 020 633 2000, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
projektin puheenjohtaja Jorma Haapanen puh. 040 538 9357, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
SOTE Kymenlaakso -projekti toteuttaa valtakunnallista sote-uudistusta ja suunnittelee tulevien palveluiden kokonaisuutta Kymenlaaksossa. Tavoitteena on turvata asiakaslähtöiset palvelut alueen asukkaille. Projektissa ovat mukana Hamina, Kouvola, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti, Carea, Aluehallintovirasto sekä Kymenlaakson liitto. Projekti on osa Kymenlaakson Sote- ja maakuntauudistusta kohti uutta maakuntaa, joka aloittaa toimintansa 1.1.2019.

Tilaa RSS-syöte
Tilaa uutiskirje

Tilaa sote- ja maakuntauudistuksesta tuorein tieto uutiskirjeenä sähköpostiisi

Tilaa uutiskirje

Arkisto

Katso arkistosta jo lähetetyt uutiskirjeet ja muut aiemmat julkaisut

Siirry arkistoon

KYMENLAAKSON LIITTO

PL 35, 48601 KOTKA
Karhulantie 36 B
Toimisto on avoinna arkisin
Ma-Pe klo 9-15

MUUTOSTOIMISTO

Karhulantie 30,2krs
48600 KOTKA