Kymenlaakson maakunnallinen järjestötyöryhmä aloitti toimintansa 6.11.2018

Työryhmä valmistelee järjestörakenteiden kokonaisuutta Kymenlaaksossa. Kokonaisuus pitää sisällään esityksen kuntien, kuntayhtymän ja maakunnan avustuskäytännöille, yhteistyövastuiden määrittelyn sekä yhteistyörakenteiden mallintamisen.

Järjestötyöryhmän kokoonpano

Järjestötyöryhmän puheenjohtajaksi valittiin Christa Carpelan, MLL Kymen piiri, toiminnanjohtaja
varapuheenjohtajaksi Marjo Lakka, Kuusankosken Vanhainhuoltoyhdistys, toiminnanjohtaja
sihteeriksi Henna Hovi, Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry, järjestöagentti


Työryhmän varsinaisia jäseniä ovat:

Anne Eriksson, palvelupäällikkö, Kouvola
Kirsi-Marja Karjalainen, sote-koordinaattori, Kymenlaakson Liitto
Marja Kauppila, toimistosihteeri, Miehikkälä
Heikki Kotilainen, nuoriso- ja järjestötoiminnan esimies, Hamina
Miia Kurttila, toiminnanjohtaja, Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys
Tommi Lehtinen, toiminnanjohtaja, Kymenlaakson Liikunta
Aija Matero, osallisuus- ja vuorovaikutusasiantuntija, Kymenlaakson Liitto
Tiina Palviainen, toiminnanjohtaja, Kymenlaakson ensi- ja turvakotiyhdistys
Saila Piipari-Huovila, vapaaehtoistyön koordinaattori, Kotka
Sari Rasi, vapaa-aikapalvelupäällikkö, Virolahti
Anu Salonen, sosiaalityön palvelujohtaja, Kymsote
Nana Toivanen, liikunta- ja nuorisosihteeri, Pyhtää
Katja Valkeinen, KVY ry, toiminnanjohtaja


Varajäseniä ovat:

Tiina Ihalainen, järjestöasiantuntija, Invalidiliitto
Piia Kleimola, Kulttuurisote-hanke
Tarja Levonen, Kymenlaakson muistiluotsi, Kouvolan seudun Muisti ry
Anne Saarikko, toiminnanjohtaja, Kymenlaakson Martat
Satu Toivanen, toiminnanjohtaja, Haminan Sininauha ry
Heli Vaija, aluekoordinaattori, Ehyt ryLisätietoja maakunnallisesta järjestötyöryhmästä antaa:

Työryhmän sihteeri: Henna Hovi, järjestöagentti, Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry,  henna.hovi(a)kykasote.fi, p. 050 567 3610
Työryhmän puheenjohtaja: Christa Carpelan, MLL Kymen piirin toiminnanjohtaja,  christa.carpelan(a)mll.fi, p. 050 406 3763

Kymenlaakson poliittisen ohjausryhmän kokouksessa 5.11.2018 käsitellyt asiat

Maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän kokousajankohdat vuonna 2019

Maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä kokoontuu Kotkassa, maakuntatalolla ennen maakuntahallituksen kokouksia seuraavasti:

KEVÄT
- ma 21.1. klo 9
- ma 18.2. klo 9
- ma 11.3. klo 9
- ma 15.4. klo 9
- ma 13.5. klo 9
- kesäkuussa ei pidetä kokousta

SYKSY
- ma 26.8. klo 9
- ma 23.9. klo 9  
- ma 21.10. klo 9
- ma 18.11. klo 9
- joulukuussa ei pidetä kokousta

Kokousajankohdat hyväksyttiin esityksen mukaan.

Maakuntien tilannekuva  

Valtiovarainministeriö selvitti maakuntien valmistelun tilannekuvaa jälleen syys - lokakuun aikana. Tilannekuva muodostui tällä kertaa muutosjohtajille elokuussa tehdyn kyselyn ja sitä seuranneen skype-keskustelukierroksen tuloksena.
Muutosjohtaja Jussi Lehtinen esitteli Kymenlaakson maakuntavalmistelun tilannekuvaa. Kymenlaakson maakuntauudistuksen valmistelu on edennyt hyvin. Maakuntien tilannekuva merkittiin tiedoksi.

Alueuudistus.fi

Maakuntien tilannekuvaesitys:
https://alueuudistus.fi/documents/1477425/3223876/Maakuntien+tilannekuva_lokakuu_2018.pdf/f721c34f-0573-8376-c9af-629882713cff/Maakuntien+tilannekuva_lokakuu_2018.pdf.pdf

Viestintä- ja kanavaprojektisuunnitelma

Projektipäällikkö Katariina Terävä esitteli viestintä- ja kanavaprojektisuunnitelmaa. Ensimmäisessä vaiheessa Kymenlaakson maakunnan palvelusivustoa julkaistaan 1.1.2019 Kymsoten (Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän) sivusto. Merkittiin viestintä- ja kanavaprojektisuunnitelma tiedoksi.

Kymenlaakson maakuntastrategian tulevaisuus- ja toimintaympäristöskenaarioiden laatiminen

Eduskunnan käsittelyyn tulevan maakuntalain mukainen maakuntastrategia on maakuntavaltuuston ohjausväline maakunnan johtamisessa.  Maakuntastrategia yhdistää kaikkia maakunnan tehtäväaloja. Maakuntavaltuusto päättää maakuntastrategiassa maakunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Tarkoituksena on varmistaa maakunnan toiminnan ohjaamista kokonaisuutena sekä maakunnan strategisen suunnittelun ja taloussuunnittelun liittämistä tarkoituksenmukaisella tavalla toisiinsa. Tuleva maakuntavaaleissa valittava maakuntavaltuusto tullee hyväksymään uuden maakuntastrategian vuoden 2020 alkupuolella.

Kymenlaakson Liitto käynnistää maakuntastrategiatyön tulevaisuustarkastelulla ja skenaarioiden laadinnalla. Edellinen laajempi tulevaisuustarkastelu on tehty Kymenlaakson maakuntaohjelman 2014-2017 laadinnan yhteydessä. Strategian laadinnassa hyödynnetään Kymenlaaksosta jo olemassa olevia selvityksiä, ennakointitietoa, riskianalyysejä sekä huomioidaan kansallisia ja kansainvälisiä toimintaympäristön muuttujia, ajureita sekä globaaleja megatrendejä.

Päätettiin käynnistää maakuntastrategiatyöskentely.

Kymsoten tilannekatsaus

Asiakaspalvelupäällikkö Lauri Lehto esitteli Kymsoten kehittämissuunnitelmaa. Kehittämissuunnitelma merkittiin tiedoksi.

Seuraava maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän kokous

Seuraava maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän kokous pidetään 21.1.2018.
 
 
Lisätietoja:

Maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän pöytäkirja 5.11.2018.

Lisätietoja poliittisen ohjausryhmän päätöksistä antaa maakuntajohtaja Jaakko Mikkola, jaakko.mikkola(a)kymenlaakso.fi, puh. 040 548 0311 tai muutosjohtaja Jussi Lehtinen, jussi.lehtinen(a)kymenlaakso.fi, p. 0400 644 206.


Kymenlaakson maakunnan sote-projektijohtajan tehtävään on valittu Anu Salonen

Anu Salonen on koulutukseltaan kasvatustieteiden lisensiaatti. Hänellä on laaja johtamiskokemus sosiaalipuolelta ja hän on aikaisemmissa työtehtävissään kartuttanut kokemusta kasvupalveluista. Hänellä on laaja tietämys sote-palveluista ja sen yhdyspinnoista sekä kehityssuunnista. Hänellä on laajat yhteistyöverkostot sotesektorilla, jotka edesauttavat suoriutumista tehtävässä. Haastatteluiden, hakupapereiden ja soveltuvuusarvioiden kokonaisarvion perusteella Anu Salonen valitaan tehtävään. Kaikki haastattelijat olivat yksimielisiä valinnasta.

SOTE-projektijohtaja vastaa Kymenlaakson maakunta- ja soteuudistuksen sotekokonaisuuden valmistelusta yhteistyössä muutosjohtajan ja sote-liikelaitoksen vastuuvalmistelijan kanssa. Tehtävä painottuu sote-järjestämisen valmisteluun valtakunnallisen järjestäjän käsikirjan pohjalta. SOTE-projektijohtaja toimii Kymenlaakson SOTE-vastuuvalmistelijana ja edustajana valtakunnallisessa muutosjohtajaverkostossa.
 
Lisätietoja: Muutosjohtaja Jussi Lehtinen, jussi.lehtinen(at)kymenlaakso.fi

Kela, THL, SoteDigi ja Vimana vierailulla Kymenlaakson maakunnassa

Kela, THL, SoteDigi ja Vimana yhteisellä kiertueella maakunnissa, tänään vuorossa Kymenlaakso. Keskusteltiin ajankohtaisista aiheista, mm. valmistelun tilanteesta, yhtiöiden tehtävistä ja rooleista sekä toiveista etenemisen ja hankesuunnittelujen suhteen. Hyvä tapaaminen, paljon asiaa ja yhteisiä näkemyksiä.


Lisätietoja:
Projektipäällikkö (tietohallinto ja ICT) Tarja Nousiainen
tarja.nousiainen(at)kymenlaakso.fi  
p. 044 552 3142

Tilaa RSS-syöte
Tilaa uutiskirje

Tilaa sote- ja maakuntauudistuksesta tuorein tieto uutiskirjeenä sähköpostiisi

Tilaa uutiskirje

Arkisto

Katso arkistosta jo lähetetyt uutiskirjeet ja muut aiemmat julkaisut

Siirry arkistoon

KYMENLAAKSON LIITTO

PL 35, 48601 KOTKA
Karhulantie 36 B
Toimisto on avoinna arkisin
Ma-Pe klo 9-15

MUUTOSTOIMISTO

Karhulantie 30,2krs
48600 KOTKA