Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kysy sinua kiinnostavasta asiasta vieressä olevalla lomakkeella. Yleisesti kiinnostavat kysymykset ja vastaukset julkaisemme tässä.

alueuudistus.fi - julkaistaan vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin: Usein kysyttyä

Mitä virka- ja työehtosopimusta maakuntaan siirtyvän henkilöstön osalta sovelletaan ?

Maakuntiin siirtyvään henkilöstöön sovelletaan kunnallista viranhaltija- sekä työ- ja virkaehtosopimuslainsäädäntöä. Maakunnat ja maakuntien palvelulaitokset tulevat Kevan jäsenyhteisöiksi.

Miten siirtyvän henkilöstön osalta tulkitaan 50 %:n sääntöä ?

Työntekijä siirtyy voimaanpanolain nojalla maakunnan, maakuntien palvelulaitosten tai maakuntien yhtiön palvelukseen, jos henkilön nykytehtävistä vähintään 50 % kohdistuu kunnan sote-palveluihin tai pelastustoimeen.

Jos työpanos maakunnille siirtyvässä tehtävässä on alle 50 %, mahdollisesta siirtymisestä sovitaan nykyisen palvelutuottajan ja maakunnan, maakunnan palvelulaitoksen tai maakunnan yhtiön kesken. Tällöinkin sovelletaan liikkeenluovutuksen periaatetta.

Miten henkilöstön siirtyminen maakuntaan toteutetaan ?

Henkilöstö siirtyy uuden työnantajan palvelukseen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti ns. vanhoina työntekijöinä.

Siirtyminen tapahtuu liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti ns. vanhoina työntekijöinä, jolloin siirtymähetkellä voimassa olevat virka- tai työsuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet säilyvät. Tämä koskee myös eläke-etuja. Uusi työnantaja voi olla maakunta, maakunnan palvelulaitos tai maakunnan yhtiö.

Ketkä siirtyvät uuden maakunnan palvelukseen ?

Henkilöstöä siirtyy kuntien, kuntayhtymien ja valtion palveluksesta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyy maakuntien, maakuntien palvelulaitosten tai maakuntien yhtiöiden palvelukseen.

Yhteisten tukipalvelujen (esim. keskitetty ruokahuolto, siivous, laitehuolto, toimisto- ja hallintopalvelut, palkanlaskenta-, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, ICT-palvelut, kiinteistötoimi, tekniset palvelut sekä laboratoriot ja röntgenpalvelut) osalta työntekijä siirtyy voimaanpanolain nojalla maakunnan, maakuntien palvelulaitosten tai maakuntien yhtiön palvelukseen, jos henkilön nykytehtävistä vähintään 50 % kohdistuu kunnan sote-palveluihin tai pelastustoimeen.

Maakuntiin siirtyy myös pelastustoimen, maatalouslomituksen, ympäristöterveydenhuollon sekä maakuntien liittojen henkilöstö sekä työntekijöitä valtion aluehallinnosta.

Miten maakunnassa toteutuu asukasdemokratia ?

Ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään presidentinvaalien yhteydessä 28.1.2018. Valtuustokausi on neljä vuotta. Maakunta on yhtenä vaalipiirinä. Jatkossa vuodesta 2021 lukien maakuntavaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa. Maakunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa maakunnan toimintaan (aloiteoikeus, kansanäänestysaloita, vaikuttamismahdollisuus).

Lue lisää

Miten maakunnan rahoitus järjestetään ?

Valtio rahoittaa maakuntien toimintaa. Maakunnat saavat laskennallista valtion rahoitusta asukasmäärän ja asukkaiden sote-palvelutarpeiden perusteella. Maakunnat saavat rahoitusta myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Lisäksi maakunnat saavat asiakas- ja käyttömaksutuloja. Maakunnat voivat ottaa myös lyhytaikaista lainaa. Ainakaan tässä vaiheessa maakunnalle ei tule verotusoikeutta.

Tilaa RSS-syöte
Tilaa uutiskirje

Tilaa sote- ja maakuntauudistuksesta tuorein tieto uutiskirjeenä sähköpostiisi

Tilaa uutiskirje

Arkisto

Katso arkistosta jo lähetetyt uutiskirjeet ja muut aiemmat julkaisut

Siirry arkistoon

KYMENLAAKSON LIITTO

PL 35, 48601 KOTKA
Karhulantie 36 B
Toimisto on avoinna arkisin
Ma-Pe klo 9-15

MUUTOSTOIMISTO

Karhulantie 30,2krs
48600 KOTKA