Maakuntauudistus pähkinänkuoressa

Maakuntauudistus pähkinänkuoressa

Valtion aluehallinto ja maakuntahallinto sovitetaan yhdeksi maakuntakokonaisuudeksi, jota johtaa vaaleilla valittu maakuntavaltuusto. Maakunnat pystyvät laajemmilla tehtäväkokonaisuuksilla paremmin ja nopeammin huolehtimaan alueen kehittämisestä ja suunnittelusta.

Miksi maakuntauudistus ?

 

MaakuntaTV

Video maakunta- ja soteuudistuksesta

Maakuntauudistuksen tavoitteena on sovittaa yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto sekä yksinkertaistaa julkisen aluehallinnon järjestämistä (valtio, alueet ja kunnat). Hallitusohjelman mukaan ensisijaisena ratkaisuna on toimintojen keskittäminen tehtäviltään ja toimivallaltaan selkeille itsehallintoalueille, maakunnille.

Sinulla on asiakkaana oikeus käyttää suomea tai ruotsia sekä tulla kuulluksi ja saada asiakirjat hallintoasioissa suomeksi tai ruotsiksi. Joskus yhteistä kieltä ei ole. Silloin henkilökunnan pitää varmistaa, että mielipiteesi kuullaan ja ymmärrät, miten asiat hoidetaan.

Maakunnan kehittämisestä ja suunnittelusta vastaa jatkossa alueellisesti yksi viranomaistoimija, jolloin resurssit saadaan tehokkaaseen käyttöön.

Lähtökohtana ovat toimivat ja asiakaslähtöiset palvelut, toimintatapojen uusiminen ja kustannusten nousun hillintä. Tarkoituksena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluja niin, että saat palvelut tilanteesi mukaan ja oikeaan aikaan. Silloin asiasi hoituvat helpommin.

Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat toimiva kokonaisuus. Jonoja on nykyistä vähemmän, kun palvelut ja hoitopolut ovat sujuvia. Pääset nopeammin lääkäriin ja muihin palveluihin.

Asiakasta koskeva tieto siirtyy sujuvasti eri palvelujen välillä.

 

Esityslistat ja pöytäkirjat

 

 

 

Uudistuksen aikataulu

 • Esivalmistelu

  Uudistuksen piirissä olevien toimijoiden yhteistä esivalmistelua tehdään 6/2016 - 12/18. Esivalmisteluvaiheessa kartoitetaan maakuntaan siirtyvät palveluprosessit, henkilöstö ja omaisuus. Kymenlaaksossa maakuntaan on siirtymässä noin 7 000 työntekijää.

  Maakuntahallitus 21.8.2017 hyväksyi maakuntaan siirtyvien toimijoiden maakunnan liiton, kuntien, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin, pelastuslaitoksen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä työ- ja elinkeinotoimiston neuvottelutuloksen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta.

  Esivalmisteluajan pidentymisen johdosta valmistelutoimielin työskentelee aluksi maakuntahallituksen nimeämänä työryhmänä 12/2018 saakka.

   

  Esivalmistelusuunnitelma

 • Kuntavaalit

  Kunnallisvaalit järjestettiin 9.4.2017. Uudet kunnallisvaltuustot aloittivat 1.6.2017. Valtuustokausi on neljä vuotta. Kuntien tehtävissä tapahtuu suuri muutos, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnan järjestettäväksi 1.1.2021 alkaen. Kunnat vastaavat tulevaisuudessa työllisyyden hoidosta ja edistämisestä sekä osaamisen ja sivistyksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, liikunta-, kulttuuri- ja muista vapaa-ajan palveluista, nuorisotoimesta, paikallisesta elinkeinopolitiikasta, maankäytöstä, rakentamisesta ja kaupunkisuunnittelusta. Tulevaisuudessa maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista.

 • Väliaikaishallinto

  Muuttuneet maakunta- ja sote-uudistuksen aikataulun mukaan väliaikaishallinto aloittaa 1.1.2019.

  Maakuntahallitus 21.8.2017 hyväksyi maakuntaan siirtyvien toimijoiden maakunnan liiton, kuntien, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin, pelastuslaitoksen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä työ- ja elinkeinotoimiston neuvottelutuloksen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta. Esivalmisteluajan pidentymisen johdosta valmistelutoimielin työskentelee aluksi maakuntahallituksen nimeämänä työryhmänä 12/2018 saakka.

 • Maakuntavaalit

  Asukkaat valitsevat maakuntavaltuuston maakuntavaaleilla. Sipilän hallituksen tavoiteaikataulun mukaan ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään toukokuussa 2019.  

  Maakuntavaltuustot päättävät maakunnan toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta. Päätöksenteosta säädetään maakuntalaissa, jota valtiovarainministeriö valmistelee.

  Ensimmäisen maakuntavaltuuston toimikausi alkaa elokuussa vuonna 2019.

  Maakuntavaalit Kymenlaaksossa

  Muut vaikuttamismahdollisuudet

  Muita asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia ovat muun muassa aloiteoikeus, asiakasraadit sekä keskustelu- ja kuulemistilaisuudet

 • Käynnistys

  Käynnistysvaihe alkaa, kun uusi maakuntavaaleilla valittu maakuntavaltuusto aloittaa työskentelyn elokuussa vuonna 2019. Valtuuston tehtäviin kuuluva päätöksenteko mm. -hallintosääntö ja palvelutuotantostrategia (sis. palvelulaitoksen hallintosäännön ja osto-palveluhankintojen linjaukset) -soten yhteistyösopimuksen hyväksyminen ja sen valmisteluun osallistuminen ja niistä maakunnan alueelle johdettavat linjaukset Käynnistysvaiheessa luodaan edellytykset maakunnan toiminnan käynnistämiselle vuoden 2021 alussa. 

 • Maakuntavaltuusto aloittaa

   Ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään toukokuussa 2019.  Maakuntavaltuustot aloittavat toimintansa elokuussa 2019.

  Valtuuston tehtäviin kuuluva päätöksenteko mm.: - Hallintosääntö ja palvelutuotantostrategia - Maakuntastrategia (sis. palvelutuotantostrategian ja ostopalveluhankintojen linjaukset) - Soten yhteistyösopimuksen hyväksyminen ja sen valmisteluun osallistuminen ja niistä maakunnan alueelle johdettavat linjaukset

 • Maakunta aloittaa

  Maakunnan palvelutoiminta käynnistyy vuoden 2021 alussa.

Tilaa RSS-syöte
Tilaa uutiskirje

Tilaa sote- ja maakuntauudistuksesta tuorein tieto uutiskirjeenä sähköpostiisi

Tilaa uutiskirje

Arkisto

Katso arkistosta jo lähetetyt uutiskirjeet ja muut aiemmat julkaisut

Siirry arkistoon

KYMENLAAKSON LIITTO

PL 35, 48601 KOTKA
Karhulantie 36 B
Toimisto on avoinna arkisin
Ma-Pe klo 9-15

MUUTOSTOIMISTO

Karhulantie 30,2krs
48600 KOTKA