Maakuntauudistus pähkinänkuoressa

Maakuntauudistus pähkinänkuoressa

Valtion aluehallinto ja maakuntahallinto sovitetaan yhdeksi maakuntakokonaisuudeksi, jota johtaa vaaleilla valittu maakuntavaltuusto. Maakunnat pystyvät laajemmilla tehtäväkokonaisuuksilla paremmin ja nopeammin huolehtimaan alueen kehittämisestä ja suunnittelusta.

Miksi maakuntauudistus ?

Maakuntauudistuksen tavoitteena on sovittaa yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto sekä yksinkertaistaa julkisen aluehallinnon järjestämistä (valtio, alueet ja kunnat). Hallitusohjelman mukaan ensisijaisena ratkaisuna on toimintojen keskittäminen tehtäviltään ja toimivallaltaan selkeille itsehallintoalueille, maakunnille.

Sinulla on asiakkaana oikeus käyttää suomea tai ruotsia sekä tulla kuulluksi ja saada asiakirjat hallintoasioissa suomeksi tai ruotsiksi. Joskus yhteistä kieltä ei ole. Silloin henkilökunnan pitää varmistaa, että mielipiteesi kuullaan ja ymmärrät, miten asiat hoidetaan.

Maakunnan kehittämisestä ja suunnittelusta vastaa jatkossa alueellisesti yksi viranomaistoimija, jolloin resurssit saadaan tehokkaaseen käyttöön.

Lähtökohtana ovat toimivat ja asiakaslähtöiset palvelut, toimintatapojen uusiminen ja kustannusten nousun hillintä. Tarkoituksena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluja niin, että saat palvelut tilanteesi mukaan ja oikeaan aikaan. Silloin asiasi hoituvat helpommin.

Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat toimiva kokonaisuus. Jonoja on nykyistä vähemmän, kun palvelut ja hoitopolut ovat sujuvia. Pääset nopeammin lääkäriin ja muihin palveluihin.

Asiakasta koskeva tieto siirtyy sujuvasti eri palvelujen välillä.

 

 

Uudistuksen aikataulu

 • Esivalmistelu

  Uudistuksen piirissä olevien toimijoiden yhteistä esivalmistelua tehdään 6/2016 - 6/17. Esivalmisteluvaiheessa kartoitetaan maakuntaan siirtyvät palveluprosessit, henkilöstö ja omaisuus. Kymenlaaksossa maakuntaan on siirtymässä noin 7 000 työntekijää. Maakunnan alueen maakunnan liiton, kuntien, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin, pelastuslaitoksen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja työ- ja elinkeinotoimiston on sovittava väliaikaisen toimielimen kokoonpanosta. Maakunnan liitto johtaa sopimusneuvotteluja ja asettaa väliaikaisen valmistelutoimielimen neuvotelussa sovitun mukaisesti.

  Esivalmistelusuunnitelma

 • Kuntavaalit

  Kunnallisvaalit järjestetään 9.4.2017. Uudet kunnallisvaltuustot aloittavat työskenelyn 1.6.2017. Valtuustokausi on neljä vuotta. Kuntien tehtävissä tapahtuu suuri muutos, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnan järjestettäväksi 1.1.2019 alkaen. Kunnat vastaavat tulevaisuudessa työllisyyden hoidosta ja edistämisestä sekä osaamisen ja sivistyksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, liikunta-, kulttuuri- ja muista vapaa-ajan palveluista, nuorisotoimesta, paikallisesta elinkeinopolitiikasta, maankäytöstä, rakentamisesta ja kaupunkisuunnittelusta. Tulevaisuudessa maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista.
 • Väliaikaishallinto

  Keväällä 2017 maakunnan toimijat valmistelevat sopimuksen 1.7.2017 - 28.2.2018 välisenä aikana toimivasta väliaikaishallinnosta. Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa maakunnan toiminnan ja hallinnon valmiselusta siihen saakka, kun maakuntavaltuusto on valittu. Maakunnan alueen maakunnan liiton, kuntien, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin, pelastuslaitoksen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja työ- ja elinkeinotoimiston on sovittava väliaikaisen toimielimen kokoonpanosta. Maakunnan liitto johtaa sopimusneuvotteluja ja asettaa väliaikaisen valmistelutoimielimen neuvotelussa sovitun mukaisesti.
 • Maakuntavaalit

  Asukkaat valitsevat maakuntavaltuuston maakuntavaaleila. 28.1.2018 järjestetään ensimmäiset maakuntavaalit presidentinvaalien yhteydessä. Ensimmäisen maakuntavaltuuston toimikausi alkaa vuoden 2018 maaliskuun alusta ja kestää vuoden 2021 toukokuun loppuun. Tämän jälkeen maakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein huhtikuussa kuntavaalien yhteydessä.
 • Käynnistys

  Käynnistysvaihe alkaa, kun uusi maakuntavaaleilla valittu maakuntavaltuusto aloittaa työskentelyn 1.3.2018. Valtuuston tehtäviin kuuluva päätöksenteko mm. -hallintosääntö ja palvelutuotantostrategia (sis. palvelulaitoksen hallintosäännön ja osto-palveluhankintojen linjaukset) -soten yhteistyösopimuksen hyväksyminen ja sen valmisteluun osallistuminen ja niistä maakunnan alueelle johdettavat linjaukset Käynnistysvaiheessa luodaan edellytykset maakunnan toiminnan käynnistämiselle vuoden 2019 alussa. Maakunnan palvelutoiminta alkaa 1.1.2019.
 • Maakuntavaltuustot aloittaa

  Tammmikuussa 2017 presidentinvaalien yhteydessä valittavat maakuntavaltuustot aloittavat toimintansa 3 / 2018. Valtuuston tehtäviin kuuluva päätöksenteko mm.: - Hallintosääntö ja palvelutuotantostrategia - Maakuntastrategia (sis. palvelutuotantostrategian ja ostopalveluhankintojen linjaukset) - Soten yhteistyösopimuksen hyväksyminen ja sen valmisteluun osallistuminen ja niistä maakunnan alueelle johdettavat linjaukset
 • Maakunnat aloittaa

  Maakunnan palvelutoiminta käynnistyy vuoden 2019 alussa.
 • Kunta- ja maakuntavaalit

  Ensimmäisen maakuntavaltuuston toimikausi alkaa vuoden 2018 maaliskuun alusta ja kestää vuoden 2021 toukokuun loppuun. Tämän jälkeen maakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein huhtikuussa kuntavaalien yhteydessä. Ensimmäisen kerran kunta- ja maakuntavaalit järjestetään samanaikaisesti 4 / 2021
Tutustu kuvagalleriaan!

Tehää yhes Kymenlaaksos! Kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa!

Avaa kuvagalleria

Tilaa uutiskirje

Tilaa sote- ja maakuntauudistuksesta tuorein tieto uutiskirjeenä sähköpostiisi

Tilaa uutiskirje

Arkisto

Katso arkistosta jo lähetetyt uutiskirjeet ja muut aiemmat julkaisut

Siirry arkistoon

Tilaa RSS-syöte

KYMENLAAKSON LIITTO

PL 35, 48601 KOTKA
Karhulantie 36 B
Toimisto on avoinna arkisin
Ma-Pe klo 9-15

 

MUUTOSTOIMISTO

Karhulantie 30,2krs
48600 KOTKA