I&O-hankkeen maakuntakierros kävi Kymenlaaksossa

Kymenlaaksossa rahat kiinni hoiva-asumisessa

Iäkkäiden kotihoitoa kehittävä ja kaikenikäisen omaishoitoa vahvistava valtakunnallinen I&O-kärkihanke on parhaillaan maakuntakierroksella. Se pysähtyi helmikuussa myös Kotkassa ja Kouvolassa. Hankkeessa erityisasiantuntijana toimivan geriatrian professori Harriet Finne-Soverin mukaan tavoitteena on järjestää palvelut niin, että ikäihmiset voivat elää omannäköistä elämää ja että omannäköisen elämän tärkein paikka on koti.

Finne-Soveri puhuu palvelujen räätälöimisestä niin lähelle vanhuksen tarpeita kuin mahdollista. Hänen mukaansa palvelujen ja hoidon räätälöinti vanhuksen kotiin tulee yhteiskunnalle myös halvemmaksi kuin ympärivuorokautinen hoiva-asuminen.

Juuri Kymenlaaksossa yli 75-vuotiaan asuinpaikka on tällä hetkellä useammin kuin muissa maakunnissa kodin sijasta ympärivuorokautista hoivaa tarjoava palvelutalo.

- Kymenlaaksossa on valtavasti rahaa sidoksissa ympärivuorokautiseen hoiva-asumiseen. Palvelujärjestelmä täytyy ajatella uusiksi, Finne-Soveri kannusti kymenlaaksolaisia.

Tilasto kertoo karua kieltä. Kymenlaaksossa ympärivuorokautisen hoivan asumispalveluiden nettokäyttökustannukset ovat 447 euroa jokaista asukasta kohti, enemmän kuin missään muualla. Esimerkiksi Etelä-Karjalassa kustannukset ovat 306 euroa ja Pohjois-Pohjanmaalla 248 euroa asukasta kohti. 

Kymenlaaksossa on omia haasteita

Kymenlaakson väestö vanhenee muuta maata nopeammin. Vuonna 2025 yli 75-vuotiaita on 33 prosenttia enemmän kuin nyt.

I&O-hankkeen Kymenlaakson muutosagentti Tommi Reimanin mukaan onkin varmistettava, että ikäihmiset saavat terveyspalvelunsa oikea-aikaisesti ja että kotiutus on turvallista ja suunnitelmallista.

Huomiota on kiinnitettävä siihen, että vanhusta tuetaan erityisesti kahdessa tärkeässä vaiheessa. Toinen niistä on jakso, jonka vanhus viettää kotona ennen kuin hänen sairautensa vaatii sairaalahoitoa. Toinen tärkeä vaihe on kotiutuksen jälkeiset kaksi viikkoa.

Tutkimusten mukaan Kymenlaakson vanhusväestöllä on joitakin erityispiirteitä, jotka tuovat omat haasteensa palveluja mietittäessä. Verrattuna muihin maakuntiin Kymenlaaksossa on paljon yksinasuvia yli 75-vuotiaita. Kymenlaaksolaiset vanhukset tuntevat yksinäisyyttä useammin kuin monet muut, liikuntaa harrastamattomia on paljon kuten myös alkoholia liikaa käyttäviä. Kymenlaaksossa ikäihmiset eivät myöskään osallistu yhtä aktiivisesti järjestötoimintaan kuin muualla.

INFO: IkäOpastin kokoaa palvelut

Kymenlaaksossa rakennetaan yhteistä mallia neuvonnan ja asiakasohjauksen tarpeisiin. Hanke on saanut nimen IkäOpastin. Tähän mennessä on jo saatu luotua verkkosivusto (kymenlaaksonopastin.fi), joka tarjoaa paljon tietoa iäkkäille ja heidän omaisilleen.

IkäOpastin-hanke tähtää siihen, että maakuntaan luodaan yhtenäiset ja asiakasta palvelevat käytännöt neuvonnassa, palvelutarpeen arvioinnissa, palvelujen piiriin ohjaamisessa, palvelujen toteuttamisessa ja seurannassa.

Tommi Reimanin mukaan Kymenlaaksossa on ikääntyneiden palvelujen kehittämisessä neljä pääasiallista tavoitetta.

  1. Ennakointi ja varhainen tuki tähtää siihen, että ikääntyneet huolehtivat mahdollisuuksiensa mukaan itse omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan.
  2. Asiakasohjaukseen rakennetaan IkäOpastinta, jonka kautta vanhus saa apua, tukea ja neuvoa helposti ja nopeasti ”yhden luukun periaatteella”.
  3. Äkillisesti muuttuviin tilanteisiin reagoidaan oikea-aikaisesti ja nopeasti.
  4. Ikäihmisille on tarjolla riittävästi palveluja kotiin sekä muita asumisratkaisuja tarpeen mukaan.

 

Teksti: Eija Anttila

Seminaarissa käsiteltiin asumisen uudenlaisia ratkaisuja

I&O-kärkihanke järjesti yhteistyössä Kymenlaakson sote-palveluiden kanssa asumisen seminaarin merikeskus Vellamossa perjantaina 9.2.2018. Päivän aikana kuultiin mielenkiintoisia puheenvuoroja ikääntyneiden asumisen sekä kaiken ikäisten erityisasumisen tiimoilta.

Ympäristöministeriön puheenvuorossa asuntoneuvos Raija Hynynen kertoi muun muassa miten ennakointi ja esteettömyyden huomioiminen mahdollistavat ikäihmisten asumisen pidempään kotonaan. Valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen puheenvuorossa erityisasiantuntija Saara Nyyssölä esitti katsauksen Kymenlaakson erityisasumisen tilasta.

Päivään sisältyi myös puheenvuoroja, joissa esiteltiin konkreettisia esimerkkejä uudenlaisista asumisen ratkaisuista niin Kymenlaaksosta kuin muista maakunnistakin. Erityisesti yhteisöllisen asumisen malleja kehitellään tällä hetkellä monipuolisesti. Vanhus- ja vammaisneuvostojen puheenvuoroissa nostettiin esille, kuinka tärkeää asumispalveluiden suunnittelussa on kuunnella itse käyttäjiä.

Päivä huipentui paneelikeskusteluun, jossa pohdittiin muun muassa miten tulevassa maakunnassa ja sitä ennen jo kuntayhtymämallissa varmistetaan kuntien ja sote-palveluiden välinen yhteistyö.

Päivän esitysmateriaalit löytyvät tämän sivun alalaidasta.

Väliaikaisen valmistelutoimielin VATE:n kokouksessa 31.1. käsitellyt asiat

Esityslistat ja pöytäkirjat: http://kokoukset.kymenlaakso.fi/paatoksenteko/esityslistat.jsp#

 
Kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita:

- Katsaus sote-kuntayhtymän valmistelun etenemisestä
- Valinnanvapauspilottien haku on käynnissä, hankkeet alkavat kesällä 2018
- Tietohallinnon roolitus
- VM rahoituspäätös 23.11.2017/429 000 euron ICT-rahoituksen kohdentaminen
- Maakuntastrategian valmistelu/Johdon työpaja
-.Järjestäjä/markkinatyöryhmän tehtävä/kevään työsuunnitelma
- Hallintosuunnittelu keväällä 2018
- Esivalmisteluajan maakuntauudistuksen viestinnän projektisuunnitelma ja toimenpiteet
- Vuoden 2018 esivalmisteluavustuksen ja sote-koordinaattorin rahoituksen hakeminen ja lisärekrytointien käynnistäminen
- Aluekehittämisen tilannekuva
- Maakuntalain 13 §:n mukaisten neuvottelujen simulointiin valmistautuminen sekä pelastustoimen ja alueellisen varautumisen simulointi

Tilaa RSS-syöte
Tilaa uutiskirje

Tilaa sote- ja maakuntauudistuksesta tuorein tieto uutiskirjeenä sähköpostiisi

Tilaa uutiskirje

Arkisto

Katso arkistosta jo lähetetyt uutiskirjeet ja muut aiemmat julkaisut

Siirry arkistoon

KYMENLAAKSON LIITTO

PL 35, 48601 KOTKA
Karhulantie 36 B
Toimisto on avoinna arkisin
Ma-Pe klo 9-15

MUUTOSTOIMISTO

Karhulantie 30,2krs
48600 KOTKA