300 päivää käyttöönottoon

Timo Ukkola, projektipäällikkö (SOTE ICT), Kymenlaakson Liitto

Kirjoittaessani tätä blogitekstiä on täsmälleen 300 päivää jäljellä Effica Lifecare -järjestelmän käyttöönottoon, joka tapahtuu 1.7.2018 eli samaan aikaan kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapauskokeilu aloitetaan maakunnassa. Ennen tätä päivämäärää on vielä paljon tekemistä ja Effica Lifecare on vain yksi osatekijä isossa kokonaisuudessa. Onneksi mukana on myös paljon kokeneita tekijöitä, joiden asiantuntemukseen minulla on hyvä luottamus. Tekemisen meininkiä tarvitaan, koska suurin osa työstä tehdään taustalla, jonka lopputulos on ainoastaan nähtävillä.

Tietojärjestelmää uudistettaessa ja toimintamalleja suunniteltaessa haluan nostaa esiin tietojärjestelmän tärkeimmän osan eli ihmiset, jotka ovat mukana suunnittelussa tai myöhemmin työskentelevät järjestelmää hyödyntäen. SOTE-kuntayhtymän valmistelun palvelukokonaisuuksien työryhmät ovat aloittaneet tärkeän työn, jonka perusteella toimintamallit rakennetaan uuteen yhteiseen koko maakunnan laajuiseen sote-tietojärjestelmään. Tietotekniikka valjastetaan tukemaan toimintamalleja ja palveluita, jotka suunnitellaan meitä kaikkia varten.

Toivon kaikille projektissa mukana oleville hyvää ja tahdikasta etenemistä. Yhteinen maali on asetettu ja kaikkia joukkueen jäseniä tarvitaan sen saavuttamiseen!

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Asiakkaan parhaaksi

Matti Ahola, tietohallintojohtaja Carea

Sote- ja maakuntauudistus ja sen yhteydessä kehittyvä lainsäädäntö antavat maakunnille ainutlaatuisen mahdollisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden uudistamiseen ja kehittämiseen. Kymenlaaksolla on maakuntana useita etuja, mitkä kannattaa tässä yhteydessä hyödyntää täysimääräisesti. Emme ole kovin pieni, emmekä liian iso. Olemme oikean kokoinen maakunta järjestämään Sote-palvelut valtakunnallisestikin esimerkillisesti. Maakunnan juuret ovat historiassa koettujen muutosten kautta muovautuneet joustaviksi.  Ne sopivasti myötäilevät muutoksia, ja antavat meille aikaa tunnistaa muutoksen esille nostamat uudet mahdollisuudet. Meillä on nyt ainutkertainen mahdollisuus kehittää Sote-toimintaa ja asiakaspalvelua modernien Sote-tietojärjestelmien tukemana.
 
Merkittävä askel otetaan, kun maakunnan useat erilliset Sote-tietojärjestelmät päivitetään yhdeksi järjestelmäksi, muodostaen vireillä olevan uuden asiakastietolain hengen mukaisen maakunnan Sote-rekisterin. Tämän on suunniteltu tapahtuvan kesään 2018 mennessä, Kymenlaakson tavoitteleman valinnanvapauspilotin mahdollisesti alkaessa tuolloin.
 
Sote-tietojärjestelmien päivitys yhdeksi kokonaisuudeksi on jo itsessään erittäin merkittävä, tärkeä ja asiakaspalvelua merkittävästi parantava asia. Se kannattaa ja pitää tehdä nyt, riippumatta valinnanvapauspilotin tai Sote-uudistuksen aloituksesta. Asiakkaan näkökulmasta kiistattomana etuna on asiakastietolain periaatteiden ja tavoitteiden mukainen maakunnallinen, yhtenäinen Sote-tietojärjestelmä. Sen takia maakunnassa nyt ponnistellaan tuon yhden Sote-tietojärjestelmän tavoitteen eteen.

Mikään tietojärjestelmä ei itsessään kuitenkaan ratkaise asiakaspalvelun laatua ja asiakaskokemuksen onnistumista. Tarvitaan myös samanaikainen toiminnan kehittäminen. Sen takia maakunnassamme toteutetaan kokonaismuutoshanke niin, että palveluorganisaation valmistelussa Sote-palvelutuotannon ja asiakaspalvelun innovoimia Kymenlaakson Sote-toimintamalleja peilataan kokoajan Sote-tietojärjestelmäohjelmiston mahdollisuuksiin.

Tarkoitus on, että toiminnan kehittäminen ja uuden Sote-tietojärjestelmän käyttöönotto on jatkuvaa vuorovaikutusta toiminnan ja prosessien kehittämisen ja ICT:n antamien mahdollisuuksien välillä. Tämä on siis ainutkertainen mahdollisuus, ja se käytetään vastuullisesti kymenlaaksolaisten hyödyksi. Meillä on maakunnassa erinomaisia asiantuntijoita, sekä toiminnan kehittämisen, että ICT:n osalta. Kuljemme nyt määrätietoisesti yhdessä tavoitteeseen, kukin toinen toistaan tukien ja kannustaen.    
 

PUHUTAAN MAAKUNNAN MUUTTAMISESTA

Juha Kouvo, TE-toimiston johtaja

Kevään ylioppilaskirjoitukset alkavat perinteisesti kuullun ymmärtämiskokeilla. Myös luetun ymmärtämistä testataan. Tuttu tilanne ympäri vuoden näin virkamiehenä. Kaikenlaista kuullun ja luetun ymmärtämistä pukkaa pitkin vuotta aina ministeriöistä saakka.

Kabinettiagendan implementointi starttasi diskurssilla fiskaalisesta devalvaatiosta globaalissa ja universaalissa kontekstissa objektina priorisoida kausaalisessa konjunktuurissa analogiset metaforat optimoiden faktat fiskaalisesta työllisyyden hoidosta.

Hallitusohjelman toimeenpano käynnistyi keskustelulla arvonlisäverojen korottamisesta ja työnantajamaksujen alentamisesta osana maailmanlaajuista taloudellista kokonaisuutta tavoitteena asettaa tärkeysjärjestykseen syyt ja seuraukset yhdenmukaistaen kielikuvat ja keskittyen tosiasioihin käytettävistä olevista määrärahoista työllisyyden hoidosta.

Siis, TÄH!? Vaikeuksia luetun ymmärtämisessä? Vaikka eri sanoin ja selvällä suomenkielellä oikein kahteen kertaan sanottu!

Vaikka kuinka pinnistelee niin joskus käy niin, että ymmärtää, mutta ei ymmärrä. Ymmärtää kyllä tekstin ja sen sisällön, mutta ymmärrys loppuu tekstin tarkoituksen kohdalla. Tai toisinpäin. Mitä silloin tapahtuu: jatkanko ikiaikaisia paikallisia perinteitä, keksinkö pyörän uudelleen vai toiminko vanhojen armeijaperinteiden mukaisesti eli järkähtämättä noudatan annettuja käskyjä pilkkuakaan muuttamatta?

Olemme nyt maakuntauudistuksessa ottaneet ensiaskeleita uuden toimintamallin suuntaan. Tuntuu että välillä kipitetään eteen, välillä harpotaan taakse. Jossain välissä otetaan vaihto- ja sivuaskeleitakin. Vaikka kehittämisessä ja muutosten läpiajamisessa ei edelleenkään pärjää sprintteri, niin alkaa olla aika päästä tarkastelemaan asioita todellisen tekemisen kautta. Jos aikatauluista aiotaan pitää kiinni. Tai siis kun.

Maakuntauudistukseen liittyvässä asiantuntijavalmistelussa tulevat jatkossa toivottavasti entistä vahvemmin nousemaan esiin faktat, joiden perusteella muutostarpeita niin toimintamalliin kuin resurssien toimintokohtaiseen jakautumiseenkin pääsee arvioimaan. Samalla toivottavasti aina vaan kauemmas väistyvät ennakkoasenteiden muokkaamat mielikuvat eli vaihtoehtoiset faktat päätösten tekemisessä.

Jatkossakin tarvitaan esimerkiksi osaavan työvoiman ja sitä tarvitsevien työnantajien kohtaamisessa avuksi kaikki käytettävissä olevat resurssit. Olemassa olevaa osaamista ei saa hukata, kun uusia toimijoita ja toimintatapoja haetaan aiempaa markkinalähtöisemmin. On sitä eletty ennenkin. Jatkossa tarvitaan myös entistä saumattomampaa palveluiden yhteispeliä esimerkiksi työvoiman palveluiden ja SOTE-palveluiden välille. Juuri tämän kaltaisiin konkreettisiin ratkaisuihin halutaan päästä käsiksi, kun maakunnan kasvupalveluita uudistetaan. Muutokset tehdään aluetta, sen asukkaita ja yrityksiä, ei hallintoa, valtapolitiikkaa tai virkamiehiä, varten!

Aika usein nousee erilaisissa asiakas- ja asukaskyselyissä esiin kritiikki tiedon kulkua ja avoimuutta kohtaan. Kun kääntää asian toisinpäin, niin ainakaan minä en voi välttyä siltä huomiolta, että kyllähän meistä jokainen saa nykyisin sekä tietoa että mielipiteensä kuuluville ihan eri tavalla kuin aiemmin. Näin on niin Kymenlaaksossa kuin sen ulkopuolellakin. Välineitä on jos jonkinlaisia ja mielipiteitä oikein kerätään asiasta kuin asiasta. Aina on jokin kysely menossa. Saa tietoa. Ja saa sanoa.

Lukiessasi tätä kirjoitusta tältä sivustolta sinulla on konkreettisesti käytössä yksi kanava saadaksesi sekä tietoa että kertoaksesi mielipiteesi palveluiden parantamiseksi Kymenlaaksossa. Näille sivuille on avoimesti kerätty maakuntauudistuksessa käytettävissä oleva aineisto. Kiitos maakuntauudistuksen kimpussa  puurtavien puolesta, että olet tämän välineen ottanut käyttöösi! Osana maakunnan kehittämistyötä puhutaan ja kirjoitetaan siis asioista. Ja kuunnellaan! Otetaan toinen huomioon. Eikä jätetä asioita puheiden tasolle vaan muutetaan niitä yhdessä. Parannetaan maakuntaamme. Ja eletään maakunnassa myös työelämän ulkopuolella. Ollaan ihmisiksi.

 

Marjut Kettusen Kärjessä blogi STM:n sivuillaIkäOpastin-hankkeen projektipäällikkö Marjut Kettusen blogi STM:n sivuilla:


Asiakkaiden tarpeista uudenlaiseen asiakasohjaukseen

Kymenlaaksossa on käynnistynyt myös keskitetyn asiakasohjauksen kehittämishanke osana I&O-kärkihanketta. Kehittämisen edetessä olen useasti miettinyt, miten yhteinen ymmärrys asiakasohjauksesta luodaan ja miten erilaiset toimintakulttuurit vaikuttavat ajattelutapoihimme.

Miten yhteen sovitetaan tehokkuuteen ja kustannussäästöön liittyvät toiveet aitoon asiakaslähtöisyyteen? Pois oppiminen tuotantolähtöisestä organisaatiosta asiakkaiden tarpeista lähtevään vaikuttavaan toimintaan vaatii yhteistä oppimisprosessia.

Lue koko blogi


Sote-uudistuksessa haetaan tehokkuutta ja toimivia malleja hallituksen kärkihankkeiden kautta. Kymenlaaksossa osallistutaan
Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa -kärkihankkeeseen. Sitä toteutetaan Kymenlaakson IkäOpastin-hankkeella, jossa kehitetään keskitettyä ikääntyvien asiakas- ja palveluohjausmallia koko maakuntaan.

Katsaus sote-valmisteluun

Annikki Niiranen
Sote-projektijohtaja

Sote-uudistus on Suomen historian suurin hallinnon uudistus. Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjä Kymenlaaksossa on maakunta.

Viime vuoden aikana maakunnallinen SOTE Projektiryhmä on kartoittanut Kymenlaakson palvelujen nykytilan. Parhaillaan menossa on esivalmisteluvaihe, jonka aikana suunnitellaan tulevaisuuden palvelujen tuottamisen rakenne. Tavoitteena on siirtää painopiste raskaammista kevyempiin ja korjaavasta ennaltaehkäiseviin palveluihin. Valmistelutyötä tehdään kolmessa elämäkaareen perustuvassa kohderyhmässä: Lasten ja nuorten palvelut, Aikuisten palvelut ja Ikääntyneiden palvelut.

Valtakunnallisesta näkökulmasta sote-uudistuksessa eletään merkittäviä hetkiä. Hallituksen esitykset sote- ja maakuntauudistuksesta sekä niihin liittyvistä muista lakiesityksistä annettiin eduskunnalle 2.3.2017.

Valinnanvapautta koskeva esitys on lausuntokierroksella ja lausuntoaikaa 28.3.2017 saakka. Yliopistosairaaloiden sairaanhoitopiirien johtajat ovat esittäneet huolestuneisuutensa uudistuksen aikataulusta valinnanvapautta koskien. Tämä sama huoli tuli esille myös ministeri Rehulan ja sairaanhoitopiirien johtajien tapaamisessa viime viikolla. Jaan saman huolen ja mielestäni Sipilän hallituksen kesällä 2015 julkaisema tiekartta olisi ollut varsin oikeanlainen etenemistapa. Sen mukaan ensin valmisteltaisiin sote-uudistus, tämän jälkeen monikanavaisen rahoituksen yksinkertaistaminen ja viimeisenä valinnan vapauden laajentaminen.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on käsittelyssä kaksi poikkeuslupahakemusta Kymenlaaksosta: Kouvolan akuuttilääketieteen päivystys sekä rakennuslupa Ratamo-keskukselle ja Kymenlaakson keskussairaalan uudisrakentamiselle ja peruskorjaukselle. Nämä päätökset tulevat kevään aikana, ja osaltaan viitoittavat sote-palvelurakennetta Kymenlaaksossa.

Kymenlaakson sote-työskentely jatkuu suunnitelman mukaan. Työryhmät valmistelevat tulevia palveluketjuja ja palvelujen kokonaisuuksia. Työn tulee olla valmista huhtikuun loppuun mennessä, minkä jälkeen maakunnan sote-projektiryhmä kokoaa esitykset ja tekee niiden pohjalta ehdotuksen uudeksi palvelutarjoomaksi ja palvelurakenteeksi Kymenlaaksossa.

Työryhmien esitykset toimivat myös pohjana maakunnan palvelujen järjestämisen suunnittelussa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) valmistelee järjestäjän käsikirjaa, joka ilmestyy toukokuussa. Tämä yleinen järjestämisen työkirja täydentyy maakunnallisilla tehtävillä ja määräyksillä – näin saamme järjestäjän käyttöön monituottajamallissa tarvittavan ohjausjärjestelmän, jolla voimme varmistaa kaikkien tuottajien toimimisen yhteisesti sovitulla tavalla ja turvata palvelujen saumattomuuden asiakkaille ja potilaille.

Valmisteluaikataulu on tiukka. Kevään aikana meillä tulee olla kuvattuna konkreettisesti, miten siirrämme palvelutarjonnan painopistettä peruspalveluihin, miten lisäämme digitaalisia palveluita ja miten parannamme tuottavuutta ja leikkaamme kustannuksia niin, että asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut jonottamatta turhaan.

 

Kohti digitalisaatiota

Tietohallinto ja ICT työryhmän puolesta pj. Sirpa Mäntynen, puh 040 543 4756

Sote-ja maakuntauudistuksessa puhutaan paljon digiloikasta. Uudistuksen tavoitteena on toiminnan muutos ja sen tärkeänä välineenä on digitalisaatio. Tietohallinto ja tietojärjestelmät tukevat uudistuksen toteuttamista. Oman haasteensa tuo tiukka aikataulu. Se pakottaa priorisoimaan ICT:n keskeisiin osakokonaisuuksiin.

Kymenlaakson valmistelua tietohallinnon osalta on tehty kahdessa alatyöryhmässä: tietohallinto ja ICT-palvelut.

Tietohallintoryhmä keskittyy tietojärjestelmiin ja julkisiin hallintotehtäviin kuten tietoturvaan ja tietosuojaan. Tietojärjestelmien osalta on kartoitettu nykytilaa sekä sovellusten että niihin liittyvien sopimusten osalta. Vuoteen 2019 siirrytään pääsääntöisesti nykyisillä järjestelmillä vaikkakin lopulliset valinnat tehdään myöhemmin. Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestelminä tulevat olemaan siirtymävaiheessa terveydenhuollon Effica (Lifecare) ja sosiaalihuollon Effica. ICT- palveluiden työryhmän tehtävänä on tuottaa esitys maakunnallisesta tietoverkkoratkaisusta ja tietoliikennepalveluista.

Ryhmät toimivat aktiivisesti yhteistyössä sekä sote- että makuprojektin kanssa. Sote-projekti tuottaa palvelua koskevat linjaukset liittyen myös tietojärjestelmiin.

Kymenlaakso on osallistunut valtakunnalliseen valmisteluun osana maakuntadigiverkostoa. Verkostossa vaihdetaan tietoa valmistelun etenemisestä sekä kansallisesti että eri maakunnissa. Valtakunnallisten tukipalveluiden organisoitumista on seurattu myös tiiviisti, erityisesti Tieto-ja viestintäteknisten palvelujen palvelukeskuksen (ICT-palvelukeskus) valmistelua. Se tuottaa tietohallinto-, tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapalveluja maakunnille ja valtion viranomaisille. Tarkemmat palvelukuvaukset ja palvelut ovat suunnitteluvaiheessa. ICT- palvelukeskus on suunniteltu perustettavaksi kesällä 2017.

Sote- ja maakuntauudistus on iso muutos, jossa on paljon haasteita liittyen myös tietojärjestelmiin. Mutta se on myös iso mahdollisuus, jota tuetaan lainsäädännöllä. Esimerkkinä vaikkapa mahdollisuus yhteiseen asiakas/potilasrekisteriin. Parhaillaan lausunnolla olevassa esityksessä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä tavoitellaan valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen sisällön laajentamista: Niihin voitaisiin tallentaa asiakasasiakirjojen lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen, ohjaukseen, valvontaan, toiminnan arviointiin, kehittämiseen ja tiedonhallintaan liittyviä tietoja tai asiakirjoja sekä hyvinvointitietoa.

Lakiluonnoksen mukaan asiakastiedot tallennettaisiin yhteen asiakasrekisteriin. Asiakastietojen käsittely perustuisi esitettävään lainsäädäntöön, asiakas- ja hoitosuhteeseen sekä ammattihenkilölle annettuihin käyttöoikeuksiin sekä asiakkaan antamaan suostumukseen ja kielto-oikeuteen. Kymenlaakson tavoitteena on yksi asiakasrekisteri ja yhteinen tietojärjestelmäympäristö, joten asiakas- ja potilastietojärjestelmien osalta on käynnistetty esiselvitystyö kohti yhteistä tavoitetta.

Digitalisaation osalta tehdään tiivistä yhteistyötä valtakunnallisten kärkihakkeiden kanssa ja tältäkin osa-alueelta on kerätty nykytilatietoa samaan aikaan kun haetaan uusia innovatiivisia ratkaisuja, millä varmistetaan palveluiden saatavuus, saavutettavuus ja kustannustehokkuus.

Tehää yhes Kymenlaaksos!

 

  • 1
  • 2
Tutustu kuvagalleriaan!

Tehää yhes Kymenlaaksos! Kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa!

Avaa kuvagalleria

Tilaa uutiskirje

Tilaa sote- ja maakuntauudistuksesta tuorein tieto uutiskirjeenä sähköpostiisi

Tilaa uutiskirje

Arkisto

Katso arkistosta jo lähetetyt uutiskirjeet ja muut aiemmat julkaisut

Siirry arkistoon

Tilaa RSS-syöte

KYMENLAAKSON LIITTO

PL 35, 48601 KOTKA
Karhulantie 36 B
Toimisto on avoinna arkisin
Ma-Pe klo 9-15

 

MUUTOSTOIMISTO

Karhulantie 30,2krs
48600 KOTKA